České cestovní kanceláře

Na následujících stránkách bychom Vám rádi představili největší české cestovní kanceláře.

Všechny české cestovní kanceláře, se kterými spolupracujeme, mají sjednáno pojištění proti úpadku, které zajistí:

Náhradu zaplacené ceny cestovní služby, pokud je tato zrušena v důsledku platební neschopnosti pořadatele.

Náhradu všech nákladů spojených s návratem domů, pokud se pořadatel dostane do platební neschopnosti a nemůže návrat zajistit sám.