Uniqa - Pojištění storna

Spoluúčast klienta je stanovena ve výši 20 % ze stornovacích poplatků. Pojištění je možné sjednat pouze současně s nákupem zájezdu.

Uniqa Vám uhradí 80 % z výše stornopoplatků, pokud budete nuceni plánovanou cestu zrušit z důvodu:

  • náhlého akutního onemocnění, úrazu nebo úmrtí pojištěného či blízké osoby, ale také i spolucestujícího v případě, že jedete jen ve dvou.
  • značné škody na majetku
  • podání žádosti o rozvod
  • zmeškání dopravního prostředku z důvodu specifických událostí jako jsou dopravní nehody nebo živelné události, které poškodily dopravní prostředek
  • obdržení nečekané výpovědi z pracovního poměru
  • přesné podmínky naleznete v Části F (Pojištění stornovacích poplatků) ve všeobecných pojistných podmínkách 

 

Jak nahlásit pojistnou událost:

 

Závazné dokumenty ke stažení:

Všeobecné pojistné podmínky (VPP) pro cestovní pojištění (PDF)

Informační dokument o pojistném produktu (PDF)

Informace o zpracování osobních údajů (PDF)

Oceňovací tabulka pro určování rozsahu trvalých následků úrazu (PDF)

 

Proč zvolit Airstop

Globe17 let Vám přinášíme vysokou kvalitu cestování za skvělé ceny
PlaneGarance stejné ceny jako přímo u cestovní kanceláře
CompassNejvětší německé a české cestovní kanceláře na jednom místě
CardRezervace online s možností platby platební kartou