Komplexní cestovní pojištění včetně storna uniqa-logo

Cestujte bez starostí s komplexním pojištěním včetně rizik spojených s nákazou covid-19.
I za předpokladu, že budou destinace na vládním semaforu označeny oranžovou, červenou barvou či tmavě červenou barvou

Co kryje cestovní pojištění od UNIQA pojišťovny?

 • Případnou nákazu COVID-19 či jiné pandemie v zahraničí
 • Storno zájezdu v případě potvrzené diagnózy COVID-19 či jiné pandemie

Co kryje rozšířená ochrana na situace v souvislosti s COVID-19 či jiné pandemie / epidemie

 • Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény
  V případě karantény při nákaze klienta – preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí se prokáže nákaza)

 • Náklady na náhradní dopravu v případě umístění do karantény při zahraniční cestě
  Karanténa v souvislosti s nákazou klienta – preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu

 • Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
  Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta.

  Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním dopravním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby (za předpokladu, že o nesouladu svého zdravotního stavu se zdravotními podmínkami potřebnými pro vycestování nevěděl a nemohl vědět).

Přehled tarifů a rozsah pojistného krytí pojištění Uniqa

TABULKA TARIFŮ A POJISTNÝCH ČÁSTEK

LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Pojištění léčebných výloh

5 000 000,-Kč

Akutní zubní ošetření

do výše limitu léčebných výloh

Pojištění asistenčních služeb

5 000 000,-Kč

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění

5 000 000,-Kč

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:

 

- náklady na repatriaci pojištěného

5 000 000,-Kč

- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného

5 000 000,-Kč

- náklady na vyslání opatrovníka

100 000,-Kč

- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty

100 000,-Kč

- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování

nesjednáno

- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů

100 000,-Kč

- zachraňovací náklady

1 500 000,-Kč

- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu

100 000,-Kč

- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

100 000,-Kč

- náklady vzniklé zpožděním zavazadel

5 000,-Kč

- náklady vzniklé zpožděním letu

5 000,-Kč

Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu

100 000,-Kč

Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu

200 000,-Kč

Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc)

nesjednáno

Úrazové pojištění – denní odškodné

nesjednáno

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby

1 000 000,-Kč

Připojištění zavazadel

15 000,-Kč 5 000,-Kč

položka v zavazadle

Připojištění zimních sportů

ANO

Připojištění nebezpečných sportů

NE

Pojištění náhrady dovolené - 80 % max. však do výše PČ

20 000,-Kč

Pojištění stornovacích poplatků - 80 % max. však do výše PČ

80% z výše stornovacích poplatků

Pojištění stornovacích poplatků z důvodu terorismu - 80 % max. však do výše PČ

nesjednáno

Rozšířené asistenční služby Auto+

nesjednáno

Náklady na ubytování – covid připojištění

10 000,-Kč

Náklady na náhradní dopravu – covid připojištění

Evropa 10 000,-Kč

Svět 20 000,-Kč

ZÁVAZNÉ DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Proč zvolit Airstop

Globe
18 let Vám přinášíme vysokou kvalitu cestování za skvělé ceny
Plane
Garance stejné ceny jako přímo u cestovní kanceláře
Compass
Největší německé a české cestovní kanceláře na jednom místě
Card
Rezervace online s možností platby platební kartou