Komplexní cestovní pojištění včetně storna

 

 

 

CESTUJTE BEZ STAROSTÍ S KOMPLEXNÍM POJIŠTĚNÍM VČETNĚ RIZIK SPOJENÝCH S NÁKAZOU COVID-19

- i za předpokladu, že budou destinace na vládním semaforu označeny oranžovou, červenou barvou či tmavě červenou barvou

 

Co kryje cestovní pojištění od UNIQA pojišťovny?

1) Případnou nákazu COVID-19 či jiné pandemie v zahraničí

2) Storno zájezdu v případě potvrzené diagnózy COVID-19 či jiné pandemie

 

Co kryje rozšířená ochrana na situace v souvislosti s COVID-19 či jiné pandemie / epidemie

 

1) Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény

- v případě karantény při nákaze klienta – preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí se prokáže nákaza)

 

2) Náklady na náhradní dopravu v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – karanténa v souvislosti s nákazou klienta – preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu

 

3) Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak) - rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta.

Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním dopravním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby (za předpokladu, že o nesouladu svého zdravotního stavu se zdravotními podmínkami potřebnými pro vycestování nevěděl a nemohl vědět).

 

Přehled tarifů a rozsah pojistného krytí pojištění Uniqa

 

 

Tabulka tarifů a pojistných částek

Limity pojistného plnění

Pojištění léčebných výloh

5 000 000,-Kč

Akutní zubní ošetření

do výše limitu léčebných výloh

Pojištění asistenčních služeb

5 000 000,-Kč

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění

5 000 000,-Kč

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:

 

- náklady na repatriaci pojištěného

5 000 000,-Kč

- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného

5 000 000,-Kč

- náklady na vyslání opatrovníka

100 000,-Kč

- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty

100 000,-Kč

- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování

nesjednáno

- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů

100 000,-Kč

- zachraňovací náklady

1 500 000,-Kč

- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu

100 000,-Kč

- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

100 000,-Kč

- náklady vzniklé zpožděním zavazadel

5 000,-Kč

- náklady vzniklé zpožděním letu

5 000,-Kč

Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu

100 000,-Kč

Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu

200 000,-Kč

Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc)

nesjednáno

Úrazové pojištění – denní odškodné

nesjednáno

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby

1 000 000,-Kč

Připojištění zavazadel

15 000,-Kč 5 000,-Kč

položka v zavazadle

Připojištění zimních sportů

ANO

Připojištění nebezpečných sportů

NE

Pojištění náhrady dovolené - 80 % max. však do výše PČ

20 000,-Kč

Pojištění stornovacích poplatků - 80 % max. však do výše PČ

80% z výše stornovacích poplatků

Pojištění stornovacích poplatků z důvodu terorismu - 80 % max. však do výše PČ

nesjednáno

Rozšířené asistenční služby Auto+

nesjednáno

Náklady na ubytování – covid připojištění

10 000,-Kč

Náklady na náhradní dopravu – covid připojištění

Evropa 10 000,-Kč

Svět 20 000,-Kč

 

 Závazné dokumenty ke stažení:

 

Všeobecné pojistné podmínky (VPP) pro cestovní pojištění (PDF)

Informační dokument o pojistném produktu (PDF)

Informace o zpracování osobních údajů (PDF)

Oceňovací tabulka pro určování rozsahu trvalých následků úrazu (PDF)

 

Proč zvolit Airstop

Globe17 let Vám přinášíme vysokou kvalitu cestování za skvělé ceny
PlaneGarance stejné ceny jako přímo u cestovní kanceláře
CompassNejvětší německé a české cestovní kanceláře na jednom místě
CardRezervace online s možností platby platební kartou